Soutěže

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ O KOLOBĚŽKU!

 

 

Facebook post - Shopkids

 

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Lukáš Válek Popůvky 2 Kojetín 752 01 IČO:05599822 DIČ:CZ9201144216  SHOPKIDS

Období konání soutěže
Soutěž probíhá od 27.03.2021 do 05.04.2021 (dále jen „období konání soutěže“)

Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být každá osoba starší 18-ti let (osoba mladší 18-ti let pouze se souhlasem zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
b) Do soutěže se účastník zapojí tím, že dá "to se mi líbí" příspěvku soutěže na fb, bude sledovat naše stránky na fb a do komentáře k příspěvku soutěže označí alespoň jednoho kamaráda.
c) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoliv další osoby, které se podíleli na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobách blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru.

d)Výherci bude výhra zaslána PPL službou na jeho adresu ZDARMA.

Výhra: Vítěz si vybere jednu ze dvou zobrazených variant koloběžek.


Výběr výherců
a) Výherce ceny bude vylosován náhodným výběrem po konci období konání soutěže majitelem Shopkids.cz, losováním uskutečněným dne 05.04.2021  v čase mezi 20:00-22:00.


Osobní údaje
a) Účastník soutěže svou objednávkou produktů vyjadřuje souhlas se zněním podrobných pravidel soutěže, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že své poskytnuté osobní údaje v rámci soutěže pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem kontaktu s účastníkem v případě jeho výhry.
b) Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, případně fotografie mohou být ve vztahu k této soutěži zveřejněny na internetových stránkách www.shopkids.cz
c) Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí informací je dobrovolné.


Ostatní podmínky soutěže
a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu změnit nebo upravit podrobná pravidla soutěže, zkrátit, odvolat nebo zcela přerušit soutěž.
b) Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu škody nebo nákladů vynaložených v soutěži.
c) Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno.
d) Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.

Soutěž je platná, pokud se zúčastní alespoň 10 soutěžících.