Akce

Nová soutěž od 12.01.2021-31.01.2021

 

 

 

NAKUP ALESPOŇ ZA 600 KČ A VYHRAJ POUKAZ

 

V HODNOTĚ 200KČ.

 

 

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Lukáš Válek Popůvky 2 Kojetín 752 01 IČO:05599822 DIČ:CZ9201144216  SHOPKIDS

Období konání soutěže
Soutěž probíhá od 12.01.2021 do 31.01.2021 (dále jen „období konání soutěže“)

Účast v soutěži
a) Účastníkem soutěže může být každá osoba starší 18-ti let (osoba mladší 18-ti let pouze se souhlasem zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
b) Do soutěže se účastník zapojí tím, že nakoupí jakékoliv produkty na internetových obchodech www.shopkids.cz v minimální hodnotě (1000 Kč) řádně je uhradí, převezme je a uschová si unikátní kód pro identifikaci výherce přiložený v zásilce (číslo zásilky)
c) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoliv další osoby, které se podíleli na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobách blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru.
d) U nepřevzatých nebo neuhrazených zásilek nebude možné provést identifikaci, jelikož unikátní kód je uvnitř zásilky.
e) Každý účastník se do soutěže může zapojit opakovaně, pokaždé však s novým nákupem, kdy získá další unikátní kód k identifikaci. Vyhrát může pouze jednou v období konání soutěže.

Výhry
1. výhra: Poukaz v hodnotě 200 Kč pro nákup na e-shopu shopkids.cz


Výběr výherců
a) Výherce ceny bude vylosován náhodným výběrem po konci období konání soutěže majitelem Shopkids.cz, losováním uskutečněným dne 31.01.2021  v čase mezi 16:00-20:00.
b) Vylosovaný výherce, který do data slosování nepřevzal či neuhradil objednané produkty, nebo se nemůže prokázat identifikačním kódem, bude ze soutěže vyřazen a bude následovat další losování výherce.


Předání výhry
a) Výhry budou předány výhercům (emailem) ve formě unikátního kódu do 10.02.2021.
b) Výherce je povinen předložit doklad o zaplacení nákupu a unikátní identifikační kód, který obdržel v zásilce s objednanými produkty.


Osobní údaje
a) Účastník soutěže svou objednávkou produktů vyjadřuje souhlas se zněním podrobných pravidel soutěže, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že své poskytnuté osobní údaje v rámci soutěže pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem kontaktu s účastníkem v případě jeho výhry.
b) Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, případně fotografie mohou být ve vztahu k této soutěži zveřejněny na internetových stránkách www.shopkids.cz
c) Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí informací je dobrovolné.


Ostatní podmínky soutěže
a) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu změnit nebo upravit podrobná pravidla soutěže, zkrátit, odvolat nebo zcela přerušit soutěž.
b) Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu škody nebo nákladů vynaložených v soutěži.
c) Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno.
d) Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.